Zakres Uprawnień Budowlanych

Nasi pracownicy i współpracownicy posiadają pełną skalę Uprawnień Budowlanych umożliwiających Nam Kierowanie i Nadzorowanie robót budowlanych w pełnym zakresie, bez ograniczeń.

Dzięki temu możemy pełnić obowiązki Kierownika Budowy zarówno domu mieszkalnego jak i budynków usługowych (handlowych i przemysłowych).

Uprawnieni jesteśmy do pełnienia roli Nadzoru Budowlanego czy Inwestorskiego przy wszelkiego rodzaju robotach budowlanych. Prócz nich nasi współpracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia robót przy wszelkich zabytkach, robotach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, kominiarskich i geodezyjnych.

Nasze uprawnienia umożliwiają nam kontrolowanie całego procesu inwestycyjnego, od projektu do odbioru obiektu przez ORGANY NADZORU BUDOWLANEGO łącznie z pełnieniem obowiązków NADZORU AUTORSKIEGO.

Dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień wykonujemy przeglądy obiektów budowlanych:

zarówno 1- roczne jak i 5- letnie, wymagane PRAWEM BUDOWLANYM.